สาธารณรัฐโดมินิกัน 2019 / Tessa Johnstonn

โรงแรม Riu Republica, Punta Cana - สาธารณรัฐโดมินิกัน, 2019